FastPris

Prisene er gjeldene fra 2020.

Lovpålagte rutiner kr. 2000,- eks. mva. og utføres av autorisert regnskapsfører to ganger i året.

Stiftelsesdokumenter kr. 5000,- eks. mva.

Generalforsamlingsprotokoll/årsberetning 5000,- pr. år 1. året, 2..3..4 året osv 3000,- eks mva

Antall bilag pr.år Pris pr.termin Pris pr. år inkl. internkontroll/autorisert
inntil 300 bilag kr. 3.650,- kr. 21.600,-
inntil 500 bilag kr. 4.400,- kr. 26.100,-
inntil 1000 bilag kr. 6.800,- kr. 40.200,-
inntil 2000 bilag kr. 9.050,- kr. 53.400,-
inntil 3000 bilag kr. 11.150,- kr. 66.000,-
inntil 4000 bilag kr. 13.400,- kr. 79.200,-
inntil 5000 bilag kr. 15.600,- kr. 92.400,-
inntil 6000 bilag kr. 17.850,- kr. 105.600,-
inntil 7000 bilag kr. 20.100,- kr. 118.800,-
inntil 8000 bilag kr. 22.350,- kr. 132.000,-
Lønn/fastpris 1 ansatt pr. år Fra ansatt 2- pr.år
Lønnskjøring kr. 5.000,- kr. 2.000,- pr ansatt

Bokføring og lønnskjøring faktureres hver termin/annen hver måned.

Bilagene er beregnet ut i fra timespris, når bilagene er nådd, vil det beregnes timespris ved overskridelse ut året.

Disse prisene forutsetter at bilagene føres i vårt system, og er ryddig og uten prosjekt, purringer mm, dette blir fakturert ekstra for som timespris.

Rekvisitagebyr papirfaktura: Kr. 35,-

Alle priser er eks. mva.

Da vi nå ser på nye skybaserte regnskapssystemer, vil de kundene som blir ført på kontoret her i dag via vår Mamut, få en transaksjonskostnad eller månedskostnad på regnskapsystemet når vi går over på nytt system, dette systemet vil da ha paperless, hvor du som kunde kan scanne, sms, maile fakturaer og kassekvitteringer rett til eget system hvor vi videre kan bearbeide disse. Her blir det også mulighet for deg som kunde å fakturere og følge regnskapet ditt på en annen måte enn i dag, som vi tror og håper på at blir besparende for deg.