Årsoppgjør

Nedleggelse av drift kr. 5000,- eks. mva for alle selskapstyper.
Avviklingsprotokoll kr. 3000,- eks mva for alle selskapstyper.

Årsoppgjør Pris pr.år
AS

kr. 1750,- når revisor utfører årsoppgjør

kr. 12 000,- når vi utfører årsoppgjør (revisors jobb)

Generalforsamlingsprotokoller / årsberetninger  kan utarbeides for kr 5000,- eks. mva.

NUF /Selvangivelse m/vedlegg

kr. 10 000,- årsoppgjør

Generalforsamling for NUF kan utarbeides for kr 5000,- eks. mva.

ENK /Selvangivelse m/vedlegg kr. 5000,- næringsoppgave og privat selvangivelse
kr. 1500,- for ektefelles selvangivelse
DA /Selvangivelse m/vedlegg

kr. 5000,- for næringsoppgave

kr. 800,- pr deltaker/deltakersoppgave

kr. 1500,- pr privat selvangivelse, pr deltaker

Fakturagebyr papirfaktura: Kr. 35,- eks. mva

Alle priser er eks mva.