Fastpris

Prisliste

Bokføring og lønnskjøring faktureres hver termin/annen hver måned.

 

Bilagene er beregnet ut i fra timespris, når bilagene er nådd, vil det beregnes timespris ved overskridelse ut året.

 

Disse prisene forutsetter at bilagene føres i vårt system, og er ryddig og uten prosjekt, purringer mm, dette blir fakturert ekstra for som timespris.

 

Da vi nå ser på nye skybaserte regnskapssystemer, vil de kundene som blir ført på kontoret her i dag via vår Mamut få en transaksjonskostnad eller månedskostnad på regnskapsystemet når vi går over på nytt system.

 

Dette systemet vil da ha paperless, hvor du som kunde kan scanne, sms, maile fakturaer og kassekvitteringer rett til eget system, hvor vi videre kan bearbeide disse.

 

Programleie kommer i tillegg, hvis dere ønsker at vi fører lokalt i vårt program Mamut: Kr 500. eks. mva per år.

Rekvisitagebyr: Kr. 35,-

Alle priser under er eks. mva.

Antall bilag pr.år
Pris pr. termin
Inntil 300 bilag
KR3 650 ,-
Inntil 500 bilag
KR4 400 ,-
Inntil 1000 bilag
KR6 800 ,-
Inntil 2000 bilag
KR9 050 ,-
Inntil 3000 bilag
KR11 150 ,-
Inntil 4000 bilag
KR13 400 ,-
Inntil 5000 bilag
KR15 600 ,-
Inntil 6000 bilag
KR17 850 ,-
Inntil 7000 bilag
KR20 100 ,-
Inntil 8000 bilag
KR22 350 ,-
Antall bilag pr.år
Pris pr. år inkl. internkontroll / autorisert
Inntil 300 bilag
KR21 600 ,-
Inntil 500 bilag
KR26 100 ,-
Inntil 1000 bilag
KR40 200 ,-
Inntil 2000 bilag
KR53 400 ,-
Inntil 3000 bilag
KR66 000 ,-
Inntil 4000 bilag
KR79 200 ,-
Inntil 5000 bilag
KR92 400 ,-
Inntil 6000 bilag
KR105 600 ,-
Inntil 7000 bilag
KR118 800 ,-
Inntil 8000 bilag
KR132 000 ,-
Lønn/fastpris
Lønnskjøring - 1 ansatt pr. år
KR5 000 ,-
Lønnskjøring - Fra ansatt 2- pr. år
KR2 000 ,- pr ansatt
Lovpålagte rutiner
Utføres av autorisert regnskapsfører to ganger i året
KR2 000 ,-
Stiftelsesdokumenter
Alle nødvendige dokumenter
KR5 000 ,-
Generalforsamlingsprotokoll / årsberetning
1. året
KR5 000 ,-
2., 3., 4., året osv.
KR3 000 ,-