Fastpris

Prisliste

Bokføring og lønnskjøring faktureres hver termin/annen hver måned.

 

Bilagene er beregnet ut i fra timespris, når bilagene er nådd, vil det beregnes timespris ved overskridelse ut året.

 

Disse prisene forutsetter at bilagene føres i vårt system, og er ryddig og uten prosjekt, purringer mm, dette blir fakturert ekstra for som timespris.

 

Da vi nå ser på nye skybaserte regnskapssystemer, vil de kundene som blir ført på kontoret her i dag via vår Mamut få en transaksjonskostnad eller månedskostnad på regnskapsystemet når vi går over på nytt system.

 

Dette systemet vil da ha paperless, hvor du som kunde kan scanne, sms, maile fakturaer og kassekvitteringer rett til eget system, hvor vi videre kan bearbeide disse.

 

Her blir det også mulighet for deg som kunde å fakturere og følge regnskapet ditt på en annen måte enn i dag, som vi tror og håper på at blir besparende for deg.

 

Fakturagebyr papirfaktura: Kr. 35,-

Alle priser under er eks. mva.

Antall bilag pr.år
Pris pr. termin
Inntil 300 bilag
KR 3 650 ,-
Inntil 500 bilag
KR 4 400 ,-
Inntil 1000 bilag
KR 6 800 ,-
Inntil 2000 bilag
KR 9 050 ,-
Inntil 3000 bilag
KR 11 150 ,-
Inntil 4000 bilag
KR 13 400 ,-
Inntil 5000 bilag
KR 15 600 ,-
Inntil 6000 bilag
KR 17 850 ,-
Inntil 7000 bilag
KR 20 100 ,-
Inntil 8000 bilag
KR 22 350 ,-
Antall bilag pr.år
Pris pr. år inkl. internkontroll / autorisert
Inntil 300 bilag
KR 21 600 ,-
Inntil 500 bilag
KR 26 100 ,-
Inntil 1000 bilag
KR 40 200 ,-
Inntil 2000 bilag
KR 53 400 ,-
Inntil 3000 bilag
KR 66 000 ,-
Inntil 4000 bilag
KR 79 200 ,-
Inntil 5000 bilag
KR 92 400 ,-
Inntil 6000 bilag
KR 105 600 ,-
Inntil 7000 bilag
KR 118 800 ,-
Inntil 8000 bilag
KR 132 000 ,-
Lovpålagte rutiner
Utføres av autorisert regnskapsfører to ganger i året
KR 2 000 ,-
Stiftelsesdokumenter
Alle nødvendige dokumenter
KR 5 000 ,-
Generalforsamlingsprotokoll / årsberetning
1. året
KR 5 000 ,-
2., 3., 4., året osv.
KR 3 000 ,-