Årsoppgjør

Prisliste

Fakturagebyr papirfaktura: Kr. 35,- eks. mva.

Alle priser under er eks. mva.

Nedleggelse av drift

For alle selskapstyper
KR 5 000 ,-

Avviklingsprotokoll

For alle selskapstyper
KR 3 000 ,-

Årsoppgjør AS

Når revisor utfører årsoppgjør
KR 1 750 ,-
Når vi utfører årsoppgjør (revisors jobb)
KR 12 000 ,-
Generalforsamlingsprotokoller / årsberetninger
KR 5 000 ,-

NUF

Selvangivelse m/ vedlegg

Årsoppgjør
KR 10 000 ,-
Generalforsamling for NUF
KR 5 000 ,-

ENK

Selvangivelse m/ vedlegg

Næringsoppgave og privat selvangivelse
KR 5 000 ,-
For ektefelles selvangivelse
KR 1 500 ,-

DA

Selvangivelse m/vedlegg

For næringsoppgave
KR 5 000 ,-
Pr deltaker / deltakersoppgave
KR 800 ,-
Pr privat selvangivelse, pr deltaker
KR 1 500 ,-