TimesPris

Prisene er gjeldene fra 2018.

Timespris kr. 600,- eks. mva. for vanlig bilagsføring på kontoret.

Timespris kr. 750,- eks. mva for vanlig bilagsføring ute hos kunde.

Timespris kr. 800,- eks. mva for kun avstemming og kontroll ute hos kunde.

Timespris kr. 800,- eks. mva for konsulentarbeid, feks. veiledning, begrensede kontroller mm.

Fakturagebyr papirfaktura: Kr. 35,-

Akonto kr. 5000,- + mva, blir avregnet ved oppdragets avslutning.
Oppstartskostnad kr. 1000,- + mva
Opphørskostnad kr. 2500,- + mva