FastPris

Prisene er gjeldene fra 2017.

Lovpålagte rutiner kr. 1500,- eks. mva. og utføres av autorisert regnskapsfører to ganger i året.

Stiftelsesdokumenter kr. 4000,- eks. mva.

Generalforsamlingsprotokoll /årsberetning kan utarbeides for kr. 4000,- eks. mva

Antall bilag pr.år Pris pr.termin Pris pr. år inkl. internkontroll/autorisert
inntil 300 bilag kr. 3.200,- kr. 19.200,-
inntil 500 bilag kr. 3.900,- kr. 23.400,-
inntil 1000 bilag kr. 6.000,- kr. 36.000,-
inntil 2000 bilag kr. 8.000,- kr. 48.000,-
inntil 3000 bilag kr. 10.000,- kr. 60.000,-
inntil 4000 bilag kr. 12.000,- kr. 72.000,-
inntil 5000 bilag kr. 14.000,- kr. 84.000,-
inntil 6000 bilag kr. 16.000,- kr. 96.000,-
inntil 7000 bilag kr. 18.000,- kr. 108.000,-
inntil 8000 bilag kr. 20.000,- kr. 120.000,-
Lønn/fastpris 1 ansatt pr. år Fra ansatt 2- pr.år
Lønnskjøring kr. 4.500,- kr. 1.500,- pr ansatt

Bokføring og lønnskjøring faktureres hver termin/annen hver måned.

Bilagene er beregnet ut i fra timespris, når bilagene er nådd, vil det beregnes timespris ved overskridelse ut året.

Rekvisitagebyr papirfaktura: Kr. 35,-

Alle priser er eks. mva