FastPris

Prisene er gjeldene fra 2017.

Lovpålagte rutiner kr. 2000,- eks. mva. og utføres av autorisert regnskapsfører to ganger i året.

Stiftelsesdokumenter kr. 5000,- eks. mva.

Generalforsamlingsprotokoll/årsberetning 5000,- pr. år 1. året, 2..3..4 året osv 3000,- eks mva

Antall bilag pr.år Pris pr.termin Pris pr. år inkl. internkontroll/autorisert
inntil 300 bilag kr. 3.520,- kr. 21.120,-
inntil 500 bilag kr. 4.290,- kr. 25.740,-
inntil 1000 bilag kr. 6.600,- kr. 39.600,-
inntil 2000 bilag kr. 8.800,- kr. 52.800,-
inntil 3000 bilag kr. 11.000,- kr. 66.000,-
inntil 4000 bilag kr. 13.200,- kr. 79.200,-
inntil 5000 bilag kr. 15.400,- kr. 92.400,-
inntil 6000 bilag kr. 17.600,- kr. 105.600,-
inntil 7000 bilag kr. 19.800,- kr. 118.800,-
inntil 8000 bilag kr. 22.000,- kr. 132.000,-
Lønn/fastpris 1 ansatt pr. år Fra ansatt 2- pr.år
Lønnskjøring kr. 4.950,- kr. 1.650,- pr ansatt

Bokføring og lønnskjøring faktureres hver termin/annen hver måned.

Bilagene er beregnet ut i fra timespris, når bilagene er nådd, vil det beregnes timespris ved overskridelse ut året.

Disse prisene forutsetter at bilagene føres i vårt system, og er ryddig og uten prosjekt, purringer mm, dette blir fakturert ekstra for som timespris.

Rekvisitagebyr papirfaktura: Kr. 35,-

Alle priser er eks. mva