Årsoppgjør

Nedleggelse av drift kr. 3000,- eks. mva for alle selskapstyper.
Avviklingsprotokoll kr. 1000,- eks mva for alle selskapstyper.

Årsoppgjør Pris pr.år
AS

kr. 1500,- når revisor utfører årsoppgjør

kr. 10 000,- når vi utfører årsoppgjør (revisors jobb)

Generalforsamlingsprotokoller / årsberetninger  kan utarbeides for kr 4000,- eks. mva.

NUF /Selvangivelse m/vedlegg kr. 5000,-
NUF /Årsberetning m/noter

kr. 3000,-

Generalforsamlingsprotokoller / årsberetninger kan utarbeides for kr 4000,- eks. mva.

ENK /Selvangivelse m/vedlegg kr. 4000,- inkl privat selvangivelse
DA /Selvangivelse m/vedlegg

kr. 4000,-

kr. 600,- pr deltaker/deltakersoppgave

kr. 1200,- pr privat selvangivelse, pr deltaker

Fakturagebyr papirfaktura: Kr. 35,- eks. mva

Alle priser er eks mva.